Het sociale domein met Joost Hendriks over Blikveld360

Joost Hendriks 2021


Een project waar ik als wethouder sociaal domein heel trots op ben, is Blikveld360. Dit is een samenwerking van een tiental zorg- en welzijnsorganisaties én de gemeente. Binnen het zorgveld werken, naast de gemeente, veel andere organisaties. Ieder met  eigen wetten en regels. Daarom is goed samenwerken soms ingewikkeld. Met Blikveld360 hanteren we echter een simpele formule: de inwoner(s) waar het om gaat, zijn altijd bij het maken van een plan. We praten nooit óver de inwoner, maar altijd mét. Bij het maken van een plan zijn alle hulpverleners aanwezig. Zo hoeft het verhaal maar één keer te worden verteld. En voor dat plan geldt één gouden regel: doe wat nodig is, en kijk dan pas naar de regels.

Vaak krijg ik dan twee vragen. Een: willen mensen dan niet meer dan waar ze recht op hebben? Twee: gelden de wetten en regels dan niet meer? Mijn antwoorden: het blijkt telkens weer dat onze inwoners helemaal geen onredelijke eisen stellen, vooral omdat ze zich écht gehoord voelen. Bovendien bieden de regels voldoende ruimte om te doen wat nodig is. En als dat niet zo is, ontstaat er, doordat er een gelijkwaardig gesprek plaatsvindt, begrip als iets niet kan. We zoeken dan samen naar een andere oplossing. Concrete voorbeelden kan ik vanwege de privacy niet geven. In de effectmetingen die we hebben laten uitvoeren bij 10 casussen blijkt, dat zowel qua kosten als qua

gezondheid en welzijn op de lange termijn goede resultaten worden geboekt. Wat opvalt is dat zowel de professionals als de inwoners die deel hebben genomen, tot een gemiddelde score van 7,9 kwamen. Dit terwijl inwoners de aanpak en hun welbevinden daarvoor een dikke onvoldoende gaven! De beleving van de werkwijze wordt van beide zijden dus hetzelfde gewaardeerd.

Enkele citaten van professionals:  “De samenwerking gaat zoveel beter, het lijkt alsof je collega’s bent.” “Door met diverse professionals goed te kijken, wie doet wat, levert eerder resultaat op.”

“Het heeft me veel gebracht, ik ben veel meer te weten gekomen en heb de benodigde professionals

sneller kunnen vinden.” “Blikveld helpt je andere oplossingen te zien” “Blikveld 360 leidt ertoe dat de benodigde behandeling sneller ingezet kan worden.” “De werkwijze is heel menselijk.”

Ik ben heel dankbaar dat ik als bestuurder mijn bijdrage aan Blikveld360 heb mogen leveren. En het beste bewijs voor succes zijn in dit geval onze inwoners zelf: zij geven zelf aan dat ze zich gehoord en beter geholpen voelen! Daar ben ik tros op.

Met vriendelijke groeten,
Joost Hendriks (CDA kandidaat lijst 2, nummer 2)