Helaas, weer een boom vernield

Helaas weer een boom vernield 2022

De gemeente Land van Cuijk wil een groene gemeente zijn. Natuurlijk worden er wel eens bomen gekapt omdat er woningen gebouwd worden. Ook bomen die bij een storm om zouden kunnen vallen, worden gekapt. Maar voor iedere boom die gekapt wordt, komt er minimaal een terug. Jammer is het dan dat die vaak vernield wordt.

Het aanplanten van een nieuwe boom kost gemiddeld 850 euro per boom. Het opnieuw planten van een beschadigde boom kost weer 850 euro. Daarnaast zijn er extra kosten in verband met onderzoek en het doen van aangifte. Dan loopt het al gauw op tot 2600 euro per boom. Dat is veel gemeenschapsgeld dat onnodig wordt uitgegeven. Blijf dus van de bomen af. Ze zorgen voor meer groen en een prettiger leefomgeving.

De vernielde bomen worden in het najaar van 2022 vervangen.