Gevechtsvliegtuigen van vliegbasis Volkel beoefenen Basic Fighter Manoeuvres in week 29 en 30

Basic Fighter Manouvres 2022

Van maandag 18 juli t/m vrijdag 29 juli 2022 beoefenenF-35’s en F-16’s van vliegbasis Volkel de Basic Fighter Manoeuvres (BFM). Hierbij vechten twee of meerdere gevechtsvliegtuigen tegelijkertijd met elkaar in gecontroleerd militair luchtruim.
Voor de gehele periode zijn tankvliegtuigen aangevraagd om de gevechtsvliegtuigen boven de Noordzee bij te tanken. Op een aantal datums is er vooralsnog geen tankercapaciteit beschikbaar en zijn de F-16’s genoodzaakt hun training boven land uit te voeren. Daarvoor is een militair oefengebied boven Brabant en Noord-Limburg (TMA-D) en boven vliegbasis Volkel (TRA 12) aangewezen.


Brandstof


Afhankelijk van de beschikbaarheid van een tankvliegtuig vertrekken de F- 16’s twee of drie keer per dag voor hun BFM-missies. Een F-35 kan meer
brandstof op een vlucht meenemen dan een F-16 en is daarom minder afhankelijk van beschikbare tankcapaciteit in de lucht. De F-35’s voeren
hun BFM-trainingen dan ook in de meeste gevallen boven de Noordzee uit en bij hoge uitzondering boven land.


Basic Fighter Manoeuvres


Bij het beoefenen van de Basis Fighter Manoeuvres wordt het uiterste gevraagd van gevechtsvliegers. Tijdens het tactische luchtgevecht worden
zeer korte bochten gedraaid om in de ideale positie achter de tegenstander te kunnen komen. Hierbij komt veel kinetische energie en G-kracht op
mens en machine te staan.
Een F-16 vliegt tijdens deze training zo licht (clean) mogelijk en zonder de twee externe brandstoftanks die normaalgesproken onder de vleugels
hangen. Dit is de reden dat onze F-16’s bij voorkeur getankt worden boven de Noordzee zodat de gevechtsvliegers daar de maximale oefenwaarde uit
hun training kunnen halen.

Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen
Eventuele klachten kunnen worden ingediend via http://www.luchtmacht.nl/geluidshinder