Focusbrief over dementie aangeboden

uitreiking brief Alzheimer 2022

Recent hebben de gezamenlijke werkgroepen Dementievriendelijke Gemeente samen met Alzheimer regio Land van Cuijk & Gennep de focusbrief over dementie van Alzheimer Nederland aangeboden aan wethouder Willie Hendriks-van Haren.

De focusbrief vraagt aandacht voor de zorg voor de groeiende groep mensen met dementie en voor de wijze waarop een gemeente er aan bij kan dragen dat mensen met dementie zo lang mogelijk en zo plezierig mogelijk mee kunnen blijven doen. In de gemeente Land van Cuijk gebeurt er al veel, voor mensen met dementie en voor hun mantelzorgers, maar er is natuurlijk altijd meer mogelijk. De focusbrief is eveneens bestemd voor raadsleden.

Alle vijf de voormalige gemeenten in het Land van Cuijk waren een dementievriendelijke gemeente. In de werkgroepen zitten zowel professionals van diverse organisaties als vrijwilligers. Zij staan voor een inclusieve samenleving voor burgers met dementie en hun mantelzorgers in het bijzonder.