De basisscholen De Klimop en De Schare vragen chauffeurs .

Klimop De Schare 2022

Kinderen van beide scholen die na schooltijd gebruik maken van de opvang bij het Kindcentrum in Mill, worden vervoerd door vrijwillige chauffeurs.

Voor het komende schooljaar zijn we op zoek naar mensen die dit graag willen doen op één of meerdere dagen per week of als reserve willen fungeren.

Dit tegen een brandstof – en vrijwilligersvergoeding.

Mocht je interesse hebben? Stuur dan een mail naar Jos van Gerven, directeur van beide scholen: j.vgerven@optimusonderwijs.nl.