CDA: Twee derde van alle nieuwe woningen, alleen voor starters en senioren.

CDA bouwen 2021


Mill – Uit de Brabantse bouwmonitor blijkt dat de gemeente Mill en Sint Hubert qua bouwproductie ver achter loopt op de rest van Brabant. Er zijn vele plannen, maar concrete uitvoering blijkt moeizaam. Dat kan anders en moet beter, aldus het CDA Mill en Sint Hubert.

CDA fractievoorzitter Mark Janssen: ‘Om te beginnen moeten we alles uit de kast trekken! Per dorp voldoende bouwlocaties aanwijzen. Het wordt tijd om verder vooruit te denken en kijken en concreet op zoek te gaan naar goede locaties en daarmee voortvarend aan de slag te gaan. Voldoende locaties, zodat de jeugd in eigen dorp kan bouwen. Tegelijkertijd moeten we veel creatiever nadenken over de realisatie van flexibele woonvormen, mantelzorgwoningen, de herbestemming van bedrijfsgebouwen en splitsing van woningen. Mensen met goede ideeën moeten worden geholpen’.  

Starters & Senioren
Gemeenteraadslid Moniek van den Elzen: ‘In de Millse gemeenteraad pleiten wij al jarenlang om vooral voor starters en seniorenwoningen te bouwen. Projectontwikkelaars en ons huidige gemeentebestuur kiezen vaak voor grotere woningen. Wij kiezen voor kleinere kavels met betaalbare koop- en huurwoningen voor starters, alleenstaanden en senioren. De bouw van seniorenwoningen zorgt bovendien voor doorstroom op de woningmarkt. Hierdoor komen gezinswoningen beschikbaar. Het is een kwestie van keuzes maken en hierin geloven. Dus 1 op de 3 nieuwe woningen is voor een starter en 1 op de 3 woningen voor senioren’.

Verder is het CDA van oordeel dat er veel meer en vooral structureel moet worden geïnvesteerd in ambtelijke capaciteit. CDA-raadslid Maarten van Gemert vult aan: ‘Er zijn niet voldoende ervaren mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt. De gemeente Land van Cuijk doet er goed aan te investeren in nieuwe jonge krachten en deze zelf op te leiden tot kundige medewerkers die voor goede en meer bouwplannen kunnen gaan zorgen.’

Moniek van den Elzen ten slotte voegt hier nog aan toe: ‘Verder moeten we investeren in het versnellen van bouwprocedures. Ook moeten we starten met een doorstoommakelaar, zodat inwoners kunnen worden geholpen om nieuwe stappen te zetten naar een passende woning. Samenwerking met dorpsraden, makelaars, seniorenorganisaties en bijvoorbeeld bouwbedrijven is en blijft hierbij cruciaal.’

Heb jij zelf woonwensen en of goede ideeën? Wil jij meer weten of in gesprek? Kom dan op 1 november tussen 19.00 – 21.00 uur naar Mill Home (Hertsweg 7, Mill). Je kunt ook contact opnemen met het CDA (06-40402440) of check: www.cdalandvancuijk.nl