CDA: Speciale Wethouder voor Bouwen & Wonen

CDA wethouder bouwen 2021


Land van Cuijk – De woningnood is zo nijpend dat alléén nog maar bouwen, bouwen, bouwen niet meer voldoende is. Woonwensen zijn drastisch veranderd de afgelopen jaren. Duurzaam bouwen, ontgroening en vergrijzing in de regio vragen om specifieke oplossingen en specifieke expertise. Daarom zal het CDA Land van Cuijk vol inzetten op een gecombineerde Wethouderportefeuille die de complexe uitdagingen te lijf moet gaan.


 
Het is niet alléén maar bouwen

Lijsttrekker Bouke de Bruin: „We moeten voortvarend aan het werk met woningbouw in alle kernen. De gemeente moet actief op zoek gaan naar bouwgrond, er moeten meer woningen komen. Maar dat niet alleen! Er is zo veel meer aan de hand. We willen bijvoorbeeld zwaar inzetten om jeugd te behouden in onze prachtige regio, maar tegelijk ook met duurzaamheidsvraagstukken aan de slag. Dat vraagt om heel specifiek maatwerk. Voorzien in de juiste woonbehoefte gaat veel verder dan alleen maar stenen metselen zoals veel politieke partijen roepen. En juist daarom is het van groot belang dat één Wethouder specifiek met deze twee portefeuilles aan de slag gaat”.

Bouwen voor jeugd én senioren


Projectontwikkelaars bouwen graag grotere woningen. In deze woningmarkt durft het CDA een andere keuze te maken, namelijk om 1 op de 3 nieuwe woningen voor starters en 1 op de 3 nieuwe woningen voor senioren te bouwen. Gezinswoningen komen beschikbaar als we senioren verleiden om naar een passende woning te verhuizen.

Een ruime starterslening


CDA pleit er voor dat starters op de woningmarkt voortaan sneller in aanmerking komen voor een extra lening bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. “Maar we willen ook verhogen! Wat mij betreft zouden starters die een huis kopen tot € 325.000 (NHG grens) maximaal € 45.000 moeten kunnen lenen bij de gemeente, als aanvulling op hun eerste hypotheek.” Aldus lijsttrekker Bouke de Bruin.

Wil je meer weten over onze woonplannen en andere thema’s? Check: www.cdalandvancuijk