Bewonersbijeenkomst Raamvallei – waterschap AA en Maas

Raamvallei 2022

Het Waterschap Aa en Maas is druk bezig met het toekomstbestendig maken van de Raamvallei. Dit gebeurt door groen meer ruimte te geven en tegelijkertijd omwonenden van de Raam meer te beschermen tegen hoog water. 

Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 19 april jl. werden de plannen voor het traject vanaf Escharen tot en met Grave gepresenteerd. Hier worden nieuwe natuurgebieden aangelegd en uitkijkpunten gerealiseerd. Voor het opvangen van hoogwater worden bekken en uitloopgebieden aangewezen en gereed gemaakt.