Beheersing eikenprocessierups

Oak processionary moth (Thaumetopoea processionea) warning lint wrapped around a tree in the Netherlands (Dutch: pas op, eikenprocessierups).


Eind april, begin mei start de gemeente Land van Cuijk met de bestrijding van de eikenprocessierups. Wanneer je een nest aantreft dan kun je dit melden bij de gemeente. Doe dat via de MijnGemeente-app. Afhankelijk van de locatie wordt bepaald of het rupsennest wordt verwijderd. In het meldsysteem geef je aan dat het om melding “eikenprocessierups” gaat.


Gezondheidsklachten


De brandharen van de eikenprocessierups kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Voornamelijk irritatie van huid, ogen en luchtwegen. Meer informatie vind je op www.rupsen.info.

Werkzaamheden

De bomen die op plekken staan waar veel mensen komen, worden als eerste behandeld. In korte tijd moeten er veel bomen worden behandeld. Mogelijk gaan de werkzaamheden daarom 24 uur per dag en 7 dagen in de week door. Dit zal waarschijnlijk duren tot half mei.

Biologisch middel

De jonge rupsen worden bestreden voordat ze volwassen kunnen worden. De bestrijding gaat nog door als er toch rupsen volwassen zijn geworden. De bomen waarin de rupsen zitten worden bespoten met een veilig, biologisch middel waardoor de processierupsen afsterven.

Methode

Het biologisch middel waarmee gespoten wordt, is veilig voor de mens. We raden je wel aan om, daar waar gespoten wordt, niet in de nevel te gaan staan. Ook dieren kun je beter niet laten grazen onder de eikenbomen die bespoten worden.

Locaties waar gespoten wordt

Op deze digitale kaart wordt weergegeven waar gespoten wordt. https://www.gislandvancuijk.nl/cook/bomen