Alle partijen aanwezig op discussieavond voorgenomen sluiting Merlet Mill

Dorpsraad Mill 2022

De Dorpsraad Mill organiseert aanstaande maandagavond 14 november een openbare informatie- en discussieavond rond de voorgenomen sluiting van het Merletcollege in Mill. De Dorpsraad Mill vindt het belangrijk dat iedereen weet van het hoe, wie, wat en waarom en wil graag ieders mening, standpunten en mogelijke alternatieven horen. De werkgroep Red het Merlet zal deze avond de verzamelde handtekeningen en reacties van de door hen gehouden petitie aanbieden aan de voorzitter van het bestuur van OMO.

Aanwezig

Maandagavond zal de voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs Jos Kusters aanwezig zijn net als rector van het Merletcollege Iedje Heere. Daarnaast zijn de wethouders Joost Hendriks, David Solez en Mark Janssen van Gaal er ook bij om een toelichting te kunnen geven op de taak en verantwoordelijkheden van de gemeente. Linda Broeks zal namens de werkgroep Red het Merlet deelnemen aan de discussie en Paul Moors als voormalig docent van het Merlet en eerder het basisonderwijs. Anton de Weerd is van Marel Boxmeer en kent het belang van een goed VMBO onderwijs om voldoende vakmensen op te leiden in het gehele Land van Cuijk.

Uw vragen

Naast vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen die het een en ander toe kunnen lichten, is er ook volop ruimte voor het stellen van vragen. Wilt u uw vraag liever schriftelijk stellen? Neem deze dan aanstaande maandagavond mee en geef deze aan een van de vertegenwoordigers van de Dorpsraad Mill zodat deze toch gesteld kunnen worden. Op verzoek van de Dorpsraad Mill zal Corné Kremers als discussieleider optreden.

Deze openbare avond zal aanstaande maandag 14 november gehouden worden in Cultureel Centrum Myllesweerd aan de Kerkstraat 3 in Mill. Inloop vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur.

Meer weten over de Dorpsraad Mill? Zie hun Facebookpagina en www.dorpsraadmill.nl