Aanmelding nieuwe leerlingen op basisschool De Klimop.

De klimop 2022

Aanmelding nieuwe leerlingen op basisschool De Klimop.

Op dinsdag 8 februari staat de open dag op onze basisschool gepland. Dan is er de gelegenheid voor ouders/ verzorgers van kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden, om kennis te maken met onze school. Normaal zouden zij zelf op deze dag met hun kind(eren) binnen kunnen lopen voor een rondleiding door leerlingen en een gesprek met de directeur. Dat kan door de Corona maatregelen helaas nu niet op deze manier plaatsvinden. Wel kunnen ouders/verzorgers een afspraak maken voor de aanmelding en een gesprek met de directeur. Stuur hiervoor een mail naar: j.vgerven@optimusonderwijs.nl

Kijk ook op https://www.klimopwilbertoord.nl