Eenmalige vergoeding dorpsraden voor kermis

Kermis 2022

Dorpsraden die dit jaar in hun kern een kermis willen organiseren, kunnen aanspraak maken op een eenmalige subsidie van € 3.000,-. Het college van B en W heeft dit besluit genomen om de kermissen in de kleinere kernen te waarborgen. Wethouder Maarten Jilisen: ‘In 2022 dreigt er in diverse kleine kernen geen kermis plaats te vinden.

Oorzaken daarvoor zijn het eindigen van regelingen in de voormalige gemeenten en het gegeven dat de organisatie een kermis niet meer rendabel acht. Dat vinden wij geen wenselijke situatie en daarom komen we met deze eenmalige vergoeding.’


De subsidie is alleen voor dit jaar beschikbaar want naar verwachting geldt voor volgend jaar een geharmoniseerd beleid voor de gemeente Land van Cuijk. Dorpsraden kunnen een subsidie aanvragen onder de voorwaarde dat er in het dorp in de afgelopen vijf jaar minimaal tweemaal een kermis heeft plaatsgevonden. Alle dorpsraden in het Land van Cuijk krijgen begin komende week een bericht over dit besluit van het college met informatie over aanvragen en contactpersonen.